Mức phạt lái xe 4-7-16-29-45 chỗ không có thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẠN HỮU ĐƯỜNG XA – 0984044944 (https://www.banhuuduongxa.com) giới thiệu Mức phạt lái xe 4-7-16-29-45 chỗ không có thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải

Điểm g Khoản 3, điểm a khoản 6, Điểm a Khoản 7 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định Sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô  (các loại xe khách liên tỉnh cố định, xe buýt, xe khách hợp đồng, xe taxi 4-7-16-29-45 chỗ) mà không được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông theo quy định (đối với hình thức kinh doanh vận tải có quy định lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ); thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với LÁI XE, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, Hợp Tác Xã

– Bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 01 tháng đến 03 tháng đối với xe vi phạm.

– Buộc phải tập huấn nghiệp vụ cho lái xe theo đúng quy định.

ĐĂNG KÝ THẺ TẬP HUẤN LÁI XE KINH DOANH VẬN TẢI TẠI HTX VT BẠN HỮU ĐƯỜNG XA

Đây là điều kiện kinh doanh bắt buộc phải có của lái xe, nếu thiếu giấy tờ tên, khi kiểm tra bị phạt 1.500.000 đ ( theo nghị định 86/Bộ GTVT.

Hợp Tác Xã Vận Tải Bạn Hữu Đường Xa phối hợp với Hiệp Hội Vận Tải Hành Khách LT & DL TP HCM tổ chức mở lớp đào tạo tập huấn cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải (thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế) có giá trị cả nước trong thời gian 3 năm, sau 3 năm, nộp hình lại để cấp lại thẻ mà không phải học tiếp. (Không nên đăng ký học tại Hợp Tác Xã vì thẻ chỉ có giá trị ở 1 tỉnh / thành phố đó, khi đi đến tỉnh khác, vẫn bị kiểm tra và không công nhận chính thức.

Hướng Dẫn Đăng ký thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải  cho các loại xe khách liên tỉnh cố định, xe buýt, xe khách hợp đồng, xe taxi 4-7-16-29-45 chỗ)

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa giới thiệu Đăng ký thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải

Bước 1: Hồ sơ bao gồm: Gửi cho hồ sơ trực tiếp tại Hợp Tác Xã hoặc qua Zalo:

 1. Giấy chứng minh nhân dân lái xe
 2. Giấy phép lái xe
 3. Hình lái xe 2 ảnh 3x 4

Bước 2: Tham gia khóa đào tạo huấn luyện nghiệp vụ theo lịch đã sắp xếp:

Hiệp hội tổ chức lớp học 4 tiếng và 30 ngày sau được cấp thẻ ( mỗi tháng có 1 khóa học)

Lái xe được thông báo giờ học, ngày học và đi học trực tiếp với phí đóng cho Hiệp hội là 150.000/ 1 lái xe.

Bước 3:Sau khóa học, lái xe được nhận xác nhận đã tham gia và sau 30 ngày học, Lái xe được nhận thẻ tập huấn.

Hãy gọi ngay sdt 0984044944  để được tư vấn thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe

 

Công Văn Đăng ký thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải tại HTX VT Bạn Hữu Đường Xa

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014   của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ban hành chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

 1. Các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô:

1.1. Đối với người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

– Đơn vị tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô hoặc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải hoặc cơ sở đào tạo lái xe để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

– Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị phải gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ) về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự, để được kiểm tra, giám sát.

– Cán bộ tập huấn phải là giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ; hoặc là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ hoặc quản lý, điều hành, giảng dạy trong các cơ sở đào tạo lái xe.

– Học viên tham dự tập huấn phải được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn.

– Học viên tham dự tập huấn phải đảm bảo tham gia tối thiểu 85% thời gian học mới đủ điều kiện để được kiểm tra.

– Kết thúc chương trình tập huấn, học viên sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian từ 60 phút đến 120 phút, theo hình thức kiểm tra bằng bài viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10.

– Những học viên có điểm của bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên được đơn vị cấp Giấy chứng nhận tập huấn theo mẫu tại Phụ lục 9 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

– Đơn vị có trách nhiệm lưu hồ sơ chương trình tập huấn, kết quả tập huấn (văn bản thông báo trước khi tập huấn, danh sách học viên tham dự, bài kiểm tra, kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận…) tối thiểu 03 năm.

1.2. Đối với lớp học người điều hành người điều hành vận tải:

– Các đơn vị có văn bản cử người điều hành vận tải tham gia lớp tập huấn, gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ).

– Người tham dự tập huấn phải là người được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên; không vi phạm pháp luật, không đang trong thời gian bị cơ quan công an điều tra; quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn.

 1. Các Hiệp hội vận tải ô tô:

– Đề nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô là hội viên thực hiện quy định tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

– Đề nghị phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải ô tô để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

– Đề nghị Hiệp hội cung cấp danh sách cán bộ thuộc Hiệp hội quản lý đảm bảo tiêu chuẩn làm cán bộ tập huấn gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ).

– Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi cử cán bộ thuộc Hiệp hội quản lý tham gia tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô tổ chức, Hiệp hội gửi văn bản cử cán bộ về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ) để được kiểm tra, giám sát.

– Đề nghị phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô.

NỘI DUNG học Đăng ký thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải tại HTX VT Bạn Hữu Đường Xa

Nội dung tập huấn theo tài liệu và chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015.

Qua buổi tập huấn giúp:
1. Nhằm đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nắm được kiến thức cơ bản về ngành vận tải ô tô Việt Nam và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoạt động vận tải bằng xe ô tô;
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.
3. Rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên phục vụ trên xe.
4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong quản lý, sử dụng người lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe trong hoạt động kinh doanh vận tải.
5. Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống tham gia giao thông đối với những người có GPLX Fc.
Qua buổi tập huấn: Trang bị cho người điều hành vận tải các kiến thức cơ bản liên quan đến nghiệp vụ điều hành vận tải; công tác lập kế hoạch và tổ chức quản lý an toàn giao thông trong hoạt động vận tải; công tác theo dõi, quản lý phương tiện, người lái xe, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải tại đơn vị; công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu…nhằm đảm chất lượng dịch vụ vận tải, hiệu quả và an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải bằng ô tô. Kết thúc lớp tập huấn, Hiệp hội vận tải ô tô tiến hành kiểm tra kết quả học tập của các học viên và cấp Giấy chứng nhận tập huấn cho các lái xe đạt yêu cầu.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẠN HỮU ĐƯỜNG XA (https://www.banhuuduongxa.com) vừa chia sẽ

Đăng ký thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải tại HTX VT Bạn Hữu Đường Xa

 

Chọn link Xem Thêm bài viết liên quan: 

  1. Mức phạt lái xe 4-7-16-29-45 chỗ không có thẻ tập huấn lái xe kinh doanh vận tải
  2. Mức phạt Doanh Nghiệp-Hợp Tác Xã và Lái Xe Không Khám Sức Khỏe 6 Tháng 1 Lần
  3. Mức phạt xe 16-29-45 chỗ không gửi báo cáo Sở hợp đồng trước khi khởi hành
  4. Mức phạt khi lái xe không có hợp đồng lao động với Hợp Tác Xã-DN Vận Tải
  5. Mức phạt Chủ xe-Hợp Tác Xã-DN Vận Tải không có phù hiệu
  6. Mức phạt Chủ xe-Hợp Tác Xã-DN Vận Tải không có hộp đen định vị xe
  7. Mức phạt không dán logo Hợp tác xã-DN Vận Tải hai bên cửa xe
  8. Mức phạt không mang theo lệnh vận chuyển và giấy vận tải
  9. 10 Giấy Tờ Xe 4 7 16 29 45 Chỗ Và Xe Tải Kinh Doanh Vận Tải Phải Có Để Không Bị Phạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

/*dien thoai va chat*/