Tag Archives: Cá nhân kinh doanh vận tải phải đóng các loại thuế nào?

Cá nhân kinh doanh vận tải phải đóng các loại thuế nào?

HTX VT BẠN HỮU ĐƯỜNG XA ( www.banhuuduongxa.com) chia sẻ về Cá nhân kinh doanh vận tải phải đóng các loại thuế nào? Hợp tác xã kinh doanh vận tải có thành viên (chủ xe) góp vốn bằng xe (xe không chuyển quyền sở hữu cho hợp tác xã mà ký kết Hợp đồng dịch […]

/*dien thoai va chat*/