Tag Archives: Phạt 6-12 triệu xe container đầu kéo không lắp camera nghị định 10 sau ngày 31-12-2021

Phạt 6-12 triệu xe container đầu kéo không lắp camera nghị định 10 sau ngày 31-12-2021

Hợp tác xã vận tải Bạn Hữu Đường Xa (www.banhuuduongxa.com) sdt 0984044944 chia sẻ Phạt 6-12 triệu xe container đầu kéo không lắp camera nghị định 10 sau ngày 31-12-2021 ?Theo quy định này của NĐ 10/2020, Trước ngày 31/12/2021,  xe vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu […]

/*dien thoai va chat*/