Tag Archives: Xe qua nhiều đời chủ thiếu giấy mua bán được sang tên hạn chót ngày 31-12-2021

Thông báo thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ hạn chót ngày 31-12-2021

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa 0984044944 (www.banhuuduongxa.com) chia sẻ Thông báo thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ hạn chót ngày 31-12-2021.Chủ phương tiện đi làm thủ tục đăng ký, sang tên sẽ không cần phải xin giấy xác nhận của địa phương. Thay vào đó, cảnh sát sẽ truy cập vào […]

/*dien thoai va chat*/