Tag Archives: Thông báo đổi sang biển số vàng trước ngày 31-12-2021

Thông báo đổi sang biển số vàng trước ngày 31-12-2021

HTX Bạn Hữu Đường Xa (www.banhuuduongxa.com) Sdt: 0984044944 chia sẻ nội dung: Thông báo đổi sang biển số vàng trước ngày 31-12-2021.Xe mới mua thì từ ngày 01/8/2020, các xe hoạt động kinh doanh vận tải khi đăng ký mới đều được cấp biển số mà vàng. Còn đối với xe cũ: những xe ô […]

/*dien thoai va chat*/