Tag Archives: Mẫu điều lệ hợp tác xã vận tải

Mẫu điều lệ hợp tác xã vận tải

Mẫu điều lệ hợp tác xã vận tải CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.- Định nghĩa Hợp tác xã Giao thông vận tải: Hợp tác xã Giao thông vận tải là tổ chức kinh tế tự chủ của những người lao động cùng hành nghề Giao thông vận tải có nhu cầu và lợi […]

/*dien thoai va chat*/