Monthly Archives: Tháng Một 2024

Mức phạt đơn vị kinh doanh vận tải HTX tội vi phạm Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa – 0984044944 (www.banhuuduongxa.com) chia sẻ Mức phạt đơn vị kinh doanh vận tải HTX tội vi phạm Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự Đơn vị kinh doanh vận tải Doanh nghiệp/ HTX có […]

Mức phạt Chủ xe tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa – 0984044944 (www.banhuuduongxa.com) chia sẻ Mức phạt Chủ xe tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự Chủ xe có phương tiện gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý như thế nào? […]

Mức phạt lái xe tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa – 0984044944 (www.banhuuduongxa.com) chia sẻ Mức phạt lái xe tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự Lái xe gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý như thế nào? (xem website tình huống thực tế: https://tuoitre.vn/khoi-to-tai-xe-xe-thanh-buoi-gay-tai-nan-lam-5-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-20231002125942198.htm) Căn cứ […]

/*dien thoai va chat*/