Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động vận tải phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa chia sẽ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động GTVT trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 sẽ áp dụng đối với 8 hoạt động , HTX chỉ chia sẽ 2 vấn đề chính gồm: Vận tải hàng hóa; Vận tải hành khách ( chú ý nội dung […]

Bộ GTVT đôn đốc lắp camera xe khách từ 9 chỗ và xe container đầu kéo trước 31-12-2021

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do dịch COVID-19 nên Chính phủ đã có nghị quyết lùi thời hạn xử phạt vi phạm hành chính với xe khách, xe tải chưa lắp camera đến hết ngày 31/12/2021 1.Bộ GTVT đôn đốc lắp camera xe khách từ 9 chỗ và xe […]

/*dien thoai va chat*/