Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động vận tải phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa chia sẽ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động GTVT trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 sẽ áp dụng đối với 8 hoạt động , HTX chỉ chia sẽ 2 vấn đề chính gồm: Vận tải hàng hóa; Vận tải hành khách ( chú ý nội dung […]

Bộ GTVT đôn đốc lắp camera xe khách từ 9 chỗ và xe container đầu kéo trước 31-12-2021

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do dịch COVID-19 nên Chính phủ đã có nghị quyết lùi thời hạn xử phạt vi phạm hành chính với xe khách, xe tải chưa lắp camera đến hết ngày 31/12/2021 1.Bộ GTVT đôn đốc lắp camera xe khách từ 9 chỗ và xe […]

Thống kê tình hình lái xe tiêm vắc xin phòng covid19

Theo yêu cầu văn bản Số:10031/SGTVT-VTĐB về Thống kê tình hình lái xe tiêm vắc xin phòng covid19 của Sở GTVT Tp.HCM để có cơ sở đánh giá và cho phép hoạt động trở lại theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và kịp thời cập nhật dữ liệu theo quy định. […]

/*dien thoai va chat*/