Tag Archives: Thông báo đổi cà vẹt xe mới từ T sang V vì Sở từ chối cấp phù hiệu cavet chữ T sau ngày 1/1/2021

Thông báo đổi cà vẹt xe mới từ T sang V vì Sở từ chối cấp phù hiệu cavet chữ T sau ngày 1/1/2022

Thông báo đổi cà vẹt xe mới từ T sang V vì Sở từ chối cấp phù hiệu cavet chữ T sau ngày 1/1/2022.Xe mới mua thì từ sau ngày 01/8/2020, được cấp biển số vàng để xin phù hiệu kinh doanh. Còn đối với xe cũ mua trước 1/8/2020 muốn kinh doanh xin phù […]

/*dien thoai va chat*/