Monthly Archives: Tháng Ba 2023

Danh sách lái xe HTX Bạn Hữu Đường Xa đóng tiền thuế thu nhập cá nhân từ Grab năm 2022

Lái xe kinh doanh từ app Grab tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022. Khách hàng đã thanh toán = Tổng cước + phí nền tảng Tổng thu nhập ròng: Tổng cước – phí sử dụng ứng dụng Grab + Thuế ( Thuế vat 10 % thu hộ khách hàng đóng thuế + 1.5% thuế TNCN […]

Danh sách lái xe HTX Bạn Hữu Đường Xa nhận tiền thuế thu nhập cá nhân từ Grab năm 2022

Đối với Becar, Gocar, nghiệp vụ kế toán, các app này khai thuế hộ và đóng hộ thuế hộ, còn hoàn thì được trả trực tiếp vào ví. Đối với Grab thì thông qua tổ chức quản lý lái xe là HTX làm. Đây là tin nhắn chung từ Grab cho tất cả lái xe […]

/*dien thoai va chat*/