Danh sách lái xe HTX Bạn Hữu Đường Xa đóng tiền thuế thu nhập cá nhân từ Grab năm 2022

Lái xe kinh doanh từ app Grab tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.
Khách hàng đã thanh toán = Tổng cước + phí nền tảng

Tổng thu nhập ròng: Tổng cước – phí sử dụng ứng dụng Grab + Thuế ( Thuế vat 10 % thu hộ khách hàng đóng thuế + 1.5% thuế TNCN Grab thu giữ lại, cuối năm tài chính để xác định trên 100 triệu và dưới 100 triệu)

Lái xe nhận là Tổng thu nhập ròng của 12 tháng ( tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022) để xác đinh thu nhập trên 100 triệu hay dưới 100 triệu để biết đóng thuế 1.5% hay được trả lại 1.5% ( thu giữ hộ trên từng chuyến trong 1 năm)

Nếu doanh thu thực nhận trên 100 triệu, Grab gửi HTX để đóng thuế TNCN 1.5% cho lái xe ( HTX sẽ đóng theo mã số thuế cá nhân của lái xe theo doanh thu và số tiền phải đóng vào thuế Nhà nước).

TÊN TÀI XẾBIỂN SỐ XETổng Grab thu hộ thuế TNCN năm 2022
Trên 100 triệu-> Grab đóng thuế,
Dưới 100 triệu=>Grab trả
Đóng thuế từ chạy Grab 2022
Bùi Đăng Khôi51H-217.824,705,692Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Minh Diều51H-546.104,721,451Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Nguyễn Đức Hiền86A-123.542,455,827Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Quang Thịnh51G-400.853,554,152Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Quốc Dũng51G-983.375,084,734Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Quốc Thắng47A-372.158,554,292Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Thanh Nam51H-305.994,152,616Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Trung Nghĩa 51F-611.662,984,281Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Văn Biển35E-000.226,317,030Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Văn Lễ76E-001.484,138,459Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Văn Sĩ81E-002.464,531,208Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Văn Tiền51G-339.406,157,435Đóng thuế từ chạy Grab
Bùi Xuân Thọ51G-867.122,282,060Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Đức Hùng51H-565.772,117,726Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Minh Vũ51H-243.662,418,306Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Tiến Thành47E-004.552,266,677Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Văn Bình71A-075.122,611,276Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Văn Toàn51G-488.642,852,417Đóng thuế từ chạy Grab
Cao Xuân Sỹ50E-032.022,150,839Đóng thuế từ chạy Grab
Chánh Hồng Khanh51G-662.176,902,458Đóng thuế từ chạy Grab
Châu Khuắn Din51F-998.601,707,033Đóng thuế từ chạy Grab
Châu Nhuận Phát51H-256.033,998,158Đóng thuế từ chạy Grab
Châu Vĩ Căn51H-018.518,553,555Đóng thuế từ chạy Grab
Chế Công Linh50E-049.031,933,567Đóng thuế từ chạy Grab
Chu Đức Hào51G-726.022,259,052Đóng thuế từ chạy Grab
Chung Thế Kiệt51G-733.763,703,776Đóng thuế từ chạy Grab
Cữu Lý Hồng Kiệt50E-082.443,244,646Đóng thuế từ chạy Grab
Đàm Phước Toàn51H-184.143,162,073Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Anh Khoa51H-664.355,925,107Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Đăng Khoa51G-390.233,935,413Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Hoàng Trung51H-225.566,046,854Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Thái Hòa71A-062.691,773,049Đóng thuế từ chạy Grab
Đặng Thế Anh51H-480.574,570,365Đóng thuế từ chạy Grab
Đào Duy Cường51G-891.411,946,790Đóng thuế từ chạy Grab
Đào Hữu Thành51H-963.721,602,667Đóng thuế từ chạy Grab
Đào Minh Phụng50E-028.264,228,052Đóng thuế từ chạy Grab
Đào Văn Lam38E-001.445,343,562Đóng thuế từ chạy Grab
Đào Văn Mỹ51F-466.644,063,689Đóng thuế từ chạy Grab
Đậu Phi Lợi51G-162.042,222,525Đóng thuế từ chạy Grab
Đèo Nhật Tân51H-241.415,377,906Đóng thuế từ chạy Grab
Diệp Tâm51H-576.872,484,229Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Anh Tuấn51H-853.751,826,177Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Công Linh50E-025.808,219,880Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Huỳnh Thiên65A-120.107,230,315Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Mạnh Chung51G-713.195,113,146Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Ngọc Phú50E-051.942,651,617Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Ngọc Trung51G-626.724,652,732Đóng thuế từ chạy Grab
Đinh Phú Sang50E-051.941,582,911Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Giang Thanh51H-226.712,071,491Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Hữu Hoàng51H-708.211,645,281Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Hữu Thao51G-396.315,881,396Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Kim Giang 85E-000.544,246,042Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Tấn Thân51H-238.343,264,937Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Tiến Thành51G-360.462,472,345Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Văn Bản18A-154.977,420,452Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Văn Hoàng51H-514.531,894,403Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Văn Thế50E-028.122,250,583Đóng thuế từ chạy Grab
Đỗ Văn Tuấn51H-053.352,511,293Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Anh Tuấn51F-867.026,818,391Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Đức Hưng 51H-759.712,721,604Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Đức Nam51F-964.242,441,438Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Hoàng51G-778.601,877,693Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Thanh Thanh47A-222.405,682,216Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Trọng Quý60A-807.072,820,205Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Văn Ba51H-100.874,705,104Đóng thuế từ chạy Grab
Đoàn Văn Cương 36A-473.494,383,823Đóng thuế từ chạy Grab
Đồng Xuân Thi51G-949.692,036,070Đóng thuế từ chạy Grab
Dương Công Viên73A-149.925,119,954Đóng thuế từ chạy Grab
Dương Ngô Thủy49E-007.483,400,771Đóng thuế từ chạy Grab
Dương Thế Sương51H-186.692,052,563Đóng thuế từ chạy Grab
Dương Văn Diễn51G-050.881,977,158Đóng thuế từ chạy Grab
Dương Xuân Khoa51H-141.931,618,542Đóng thuế từ chạy Grab
Hà Huy Cường51G-559.195,788,723Đóng thuế từ chạy Grab
Hà Ngọc Huy51H-597.905,070,144Đóng thuế từ chạy Grab
Hà Phước Thiện51H-701.676,547,633Đóng thuế từ chạy Grab
Hà Tài Linh61E-002.734,413,016Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Anh Kiệt51H-122.102,765,372Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Ngọc Phúc50E-022.166,200,966Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Nguyễn Văn Vũ51G-757.803,464,519Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Quang Vinh51H-122.102,832,447Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Quang Vũ51H-545.211,955,463Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Trần Luân Vũ51H-020.851,830,720Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Văn Hương50E-054.241,687,211Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Văn Hương 51A-963.203,395,019Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Văn Lâm51G-201.774,715,928Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Văn Phát50E-025.824,538,554Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Văn Tuấn63A-102.553,109,925Đóng thuế từ chạy Grab
Hồ Xuân Minh43E-002.442,956,990Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Anh Đức61E-003.021,858,385Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Đức An37E-001.211,751,967Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Mạnh Hùng51H-581.534,104,806Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Minh Phương51H-774.963,376,981Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Minh Sơn50E-000.341,892,269Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Minh Văn51H-305.942,934,889Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Quốc Khánh51G-429.252,071,913Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Quốc Sỹ51G-084.004,567,250Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Văn Dũng75A-195.662,811,679Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Văn Long50E-053.711,678,771Đóng thuế từ chạy Grab
Hoàng Văn Thắng61E-000.101,617,778Đóng thuế từ chạy Grab
Hường Vĩnh Lân51H-774.164,381,021Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Anh Thuy 51H-793.702,456,520Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Công Danh70A-155.191,701,313Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Công Thiện51H-554.003,124,146Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Đặng Trung51G-849.484,512,438Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Đức Thuận51H-214.336,786,004Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Duy Lâm51H-582.993,613,205Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Giáng Sinh51H-059.871,975,271Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Hữu Phúc51G-872.874,039,081Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Minh Châu51H-652.724,773,133Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Ngọc Chiêu51H-373.342,677,176Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Ngọc Minh Sang51F-413.853,036,231Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Ngọc Minh Tuyền51H-566.142,982,523Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Phong Linh51H-543.856,806,068Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Tấn Điền61A-592.726,546,874Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Thanh Long64E-000.073,073,918Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Thanh Tâm51H-741.971,866,076Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Tiến Đạt51H-354.962,995,088Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Văn Bình73A-113.743,561,406Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Văn Hải65E-001.732,747,527Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Văn Hoa51H-151.093,250,260Đóng thuế từ chạy Grab
Huỳnh Xự Minh51G-853.217,244,866Đóng thuế từ chạy Grab
I De Rest51G-269.322,489,335Đóng thuế từ chạy Grab
Kiều Huy Trung63E-000.354,159,229Đóng thuế từ chạy Grab
Kiều Thế Hiển51H-514.733,682,601Đóng thuế từ chạy Grab
Lại Thế Linh51H-661.233,278,500Đóng thuế từ chạy Grab
Lâm Văn Phước51G-664.841,858,000Đóng thuế từ chạy Grab
Lâm Văn Tiển84A-051.203,704,615Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Anh Hải60A-448.142,312,323Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Công Minh51H-700.762,712,023Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Đình Luân51G-743.122,238,531Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Đình Luân 62A-169.662,531,771Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Đình Ngọc36A-459.906,957,749Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Đình Thịnh51G-308.262,077,521Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Duy Vũ51H-264.731,733,728Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Hoàng Kha51G-648.712,377,521Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Hoàng Nhu64E-000.353,436,339Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Hoàng Phong51H-212.743,384,360Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Hữu Trí50E-002.272,346,845Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Khắc Chinh50E-043.641,774,292Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Khánh Linh68E-002.303,081,938Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Khánh Thành17A-159.872,988,948Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Minh Thừa68A-134.812,139,758Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Minh Tín76E-000.591,772,552Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Minh Trị50E-006.618,534,311Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Ngọc Quỳnh18E-002.883,674,521Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Nguyễn Bảo Định51G-992.525,837,634Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Nguyên Kha67E-001.593,256,385Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Phước Hải50E-017.942,354,572Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Quốc Trung51G-612.395,685,794Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Quốc Cường
PC:
bao hiem - don co mat
50E-025.952,851,569Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Quốc Tạc50E-011.865,245,406Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Quốc Tiến51G-137.274,212,592Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Quốc Toàn62A-185.861,639,452Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Sa Lem47A-343.245,374,171Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Tấn Uy Vũ51F-352.612,980,735Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thái Nguyên51G-228.974,408,903Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thanh Hòa 51H-223.454,177,425Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thành Hưng50E-041.253,641,531Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thanh Nhựt51H-743.116,267,750Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thanh Phương51H-234.843,341,439Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thành Xuân70A-227.413,298,099Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Thọ Nhân51H-093.695,603,880Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Trúc Thanh50E-004.043,112,169Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Trung Tính62A-129.798,353,525Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Khanh50E-031.873,821,752Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Lào43A-385.442,065,885Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Minh36A-566.403,424,677Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Quí50E-006.405,208,328Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Sáng21A-077.431,841,406Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Thắng51H-637.676,449,000Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Thanh50E-041.313,315,292Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Văn Vinh51H-546.033,386,774Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Việt Hòa51H-076.963,080,957Đóng thuế từ chạy Grab
Lê Y Khoa60A-686.402,272,613Đóng thuế từ chạy Grab
Lữ Ngọc Minh51H-285.056,271,480Đóng thuế từ chạy Grab
Lương Hà Minh Trí62A-119.773,295,073Đóng thuế từ chạy Grab
Lương Hồng Hải51H-017.477,148,031Đóng thuế từ chạy Grab
Lương Ngọc Tân51H-331.381,752,536Đóng thuế từ chạy Grab
Lường Văn Nga36A-456.465,540,401Đóng thuế từ chạy Grab
Lương Văn Sơn51G-566.031,780,931Đóng thuế từ chạy Grab
Lưu Đức Hiệu61A-632.467,589,455Đóng thuế từ chạy Grab
Lưu Nguyễn Quốc Phú 51F-951.554,382,400Đóng thuế từ chạy Grab
Lý Thanh Tâm50E-016.225,155,373Đóng thuế từ chạy Grab
Mã Phương Bình67A-106.675,402,421Đóng thuế từ chạy Grab
Mạch Văn Nhí51H-082.896,388,161Đóng thuế từ chạy Grab
Mai Gia Huấn51H-526.391,584,646Đóng thuế từ chạy Grab
Mai Hữu Nhân51H-122.914,658,269Đóng thuế từ chạy Grab
Mai Văn Dương50E-014.672,744,948Đóng thuế từ chạy Grab
Mai Văn Việt51A-863.314,580,403Đóng thuế từ chạy Grab
Mai Vũ Minh51H-700.592,816,885Đóng thuế từ chạy Grab
Nghiêm Việt Cường51H-664.324,102,234Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Đức Lợi18E-002.494,265,083Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Hoàng Anh Tuấn50E-018.832,549,810Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Lâm Minh Tú51G-260.232,277,719Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Quang Trinh51G-468.032,655,234Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Trường An66E-006.821,537,438Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Tuấn Minh51H-738.111,927,729Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Văn Nào66A-089.962,927,650Đóng thuế từ chạy Grab
Ngô Văn Quý51F-341.292,996,260Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Anh Khoa50E-021.384,544,261Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Anh Qui50E-030.673,073,604Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Anh Tuấn51G-748.839,235,125Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Anh Tuấn 73A-173.111,838,105Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Anh Văn 73A-193.055,186,885Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Bá Đạt62A-126.492,495,365Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Bá Ngọc50E-021.238,725,647Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Bá Trường37A-392.192,027,233Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Bá Tú94A-046.066,367,344Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Bình Sinh76A-103.303,538,110Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Chí Công51H-503.171,585,958Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Chí Thành60A-732.741,781,420Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Chung Thanh51H-736.744,901,038Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Công Danh86E-000.402,366,365Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Công Hùng61A-632.112,252,684Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Công Thương51G-452.454,308,106Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Cu51G-838.854,241,599Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đăng Chung51G-944.613,725,479Đóng thuế từ chạy Grab
NGUYỄN ĐĂNG KHỞI51H-738.021,650,606Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đình Chiến51H-243.382,601,280Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đình Cường51G-820.164,047,070Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đình Dư51G-119.911,688,760Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Anh51H-420.932,498,898Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Đạt51H-220.005,088,912Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Dũng50E-040.451,855,208Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Đức Huy51H-183.955,407,923Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Dương Minh Hoàng 51H-207.834,383,659Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Dương Thông51H-259.491,877,927Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Duy Thuần51F-751.171,738,240Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Duy Tiền62E-001.112,630,625Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Giang Nam51F-285.932,169,940Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hiếu Bằng51H-538.623,318,041Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hiếu Thảo51H-621.781,636,490Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hiếu Thuận51H-272.336,420,601Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàn50E-025.994,512,715Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Vũ51G-868.743,936,788Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Giáp37A-541.811,650,614Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Kha70A-202.052,997,213Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Khiêm 94A-048.592,108,850Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Long72E-003.032,147,323Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Minh51F-577.38169,020Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Minh 51H-171.121,809,052Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Phong51F-866.901,844,917Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Tâm51G-765.242,344,425Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Thế Anh51H-203.802,036,510Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Tiến51G-855.533,816,279Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Việt Tuấn51H-669.375,591,833Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hoàng Vũ65E-000.934,333,677Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hồng Lâm62A-138.282,625,979Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hùng Dũng50E-044.29359,865Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hùng Phi51H-095.584,251,210Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hữu Thắng60A-771.872,800,791Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Hữu Tùng70A-257.202,600,703Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Huy Hường36E-003.633,544,740Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Kế Lực50E-026.684,984,051Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Khánh Hội51H-756.181,813,958Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Long Đại51G-427.432,855,682Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Mạnh Phong51G-606.312,882,441Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Cường64A-090.921,792,927Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Hải65A-284.834,293,044Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Hùng51G-896.621,139,516Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Lộc51H-018.453,019,521Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Luân51H-706.886,618,280Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Sang50E-010.594,421,333Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Thắng51H-586.801,969,530Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Minh Thuận64A-075.483,573,427Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Năng Trung51H-564.602,881,180Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Đức50E-069.56666,375Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Hiếu51H-329.636,685,025Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Hoàng51G-257.022,533,306Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Mỹ92E-003.511,621,010Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Phương51H-145.562,783,624Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Trung51G-858.192,399,149Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Ngọc Vinh50E-027.303,468,719Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Như Thiết51H-660.114,625,656Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Nhựt Linh50E-008.283,524,593Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Phạm Đức Dũng50E-025.367,144,865Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Phi51H-335.944,261,286Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Phương Thanh50E-027.616,292,349Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Quang Thành50E-081.742,656,646Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Quốc Duy51H-548.896,542,906Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Quốc Nam51H-318.036,162,720Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Quốc Tuấn15E-010.13507,656Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Quốc Tuấn 51G-157.481,029,281Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Quốc Tuấn 51K-130.451,892,594Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Sơn Lâm51H-559.978,654,803Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thái Quốc Việt51H-518.657,066,460Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Bình50E-022.733,080,375Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Bình 150E-036.254,283,125Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Bình 251A-745.332,787,595Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Bình 351G-427.043,022,469Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thành Công51G-851.292,565,906Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Điền51H-308.625,916,132Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Lâm51G-791.083,820,164Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thành Nghĩa51H-545.764,155,109Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Nhu51G-497.642,290,310Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Phong51G-399.425,181,649Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Phúc51H-704.195,257,917Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Sang51F-524.215,311,813Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thành Sơn 51A-994.142,285,453Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thành Tâm62A-105.932,862,006Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thành Tín50E-013.073,395,344Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Tú51H-056.603,250,331Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thanh Tuấn50E-012.853,211,875Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thành Út90A-057.992,203,167Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Thế Nam 51F-431.231,652,296Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Tiến15A-496.925,582,783Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Trần Thái Hòa Bình86A-136.574,529,643Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Trọng Thông61A-644.271,897,760Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Trung Hiếu51G-823.671,800,219Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Trung Nguyên62E-001.002,439,474Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Trung Thuận67A-156.614,914,899Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Tuấn Anh51F-620.823,689,060Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Tuấn Huy51H-021.602,882,876Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Tuấn Trực51H-142.594,972,370Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Đen81E-000.424,535,141Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Bình51H-198.352,752,116Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Bước50E-032.693,235,211Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Cường50E-041.244,293,385Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Cường 151G-125.746,023,870Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Đại74E-003.491,624,188Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Dũng61A-878.581,717,443Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Giáp36A-432.856,009,780Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hậu51G-391.113,860,935Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hậu 151H-146.965,570,318Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hiển51G-974.634,819,757Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hiệp51G-790.091,894,955Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hồng51G-896.622,824,795Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Hưng70A-259.655,330,262Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Khiêm51G-112.103,087,725Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Khoãng95E-000.074,246,490Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Lập35E-000.226,097,622Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Minh51H-563.332,745,327Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Minh Quang51G-723.666,072,436Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Mười Hai50E-043.412,624,708Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Ngữ77A-152.926,261,825Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Nguyên37A-560.237,420,524Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Nhàng50E-016.524,021,338Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Nhu51G-892.083,735,863Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Phú51H-780.925,702,856Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Phúc 61A-758.231,702,777Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Quân63A-146.414,400,435Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Quang61A-662.322,310,854Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Quyền60A-712.587,284,110Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Sơn51H-220.004,615,942Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thái51H-263.884,329,090Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thắng50E-005.975,950,636Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thắng51H-427.233,186,589Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thanh50E-040.761,874,677Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thành18A-125.582,256,442Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thiêm51H-129.602,254,562Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Thưởng51H-064.713,666,522Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Trung50E-028.843,599,729Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Trung 150E-044.323,988,719Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Trường50E-081.562,791,229Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Tường63E-002.341,575,667Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Văn Vinh18A-227.961,883,969Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Viết Hoàng51H-329.944,152,499Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Võ Duy Cương50E-031.307,242,455Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Xuân Minh51H-316.84595,250Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Xuân Minh 151H-913.493,920,711Đóng thuế từ chạy Grab
Nguyễn Xuân Thướng38A-289.854,394,395Đóng thuế từ chạy Grab
Ôn Văn Hùng51F-203.512,788,052Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Anh Tuấn51H-191.347,813,304Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Công Khanh64A-058.266,506,229Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Công Thu51G-845.083,091,042Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Công Trình51H-755.312,641,127Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Cường51G-640.762,789,009Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Đình Tuyến51F-901.045,483,385Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Hoàng Tuấn71E-001.452,740,268Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Hồng Khanh51H-590.301,792,680Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Hồng Trung50E-024.203,127,744Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Hữu Nhân65A-193.433,013,809Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Minh Phúc63E-022.001,800,417Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Ngọc Quân76E-000.446,186,117Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Ngọc Quang51H-552.613,858,270Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Ngọc Quốc51H-560.094,088,382Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Quang Tuấn51H-767.233,214,399Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Quốc Mạnh Tần51H-552.614,045,584Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Tấn Cường50E-027.312,851,237Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Tấn Thanh51H-087.834,886,375Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Thanh Hải50E-008.594,289,257Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Thành Hải 251G-263.021,737,889Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Thành Long66A-109.442,640,335Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Trọng Huy51H-216.911,762,421Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Trương Đình Sang63A-122.061,905,146Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Dương72E-002.431,661,438Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Nam37K-014.053,207,417Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Năm60A-794.264,962,290Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Nhi50E-024.844,123,510Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Phước51G-824.991,855,835Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Quyết61E-002.741,991,445Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Thái51F-824.254,860,250Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Thông51H-245.032,749,399Đóng thuế từ chạy Grab
Phạm Văn Tuân51H-161.706,842,000Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Cao Cường51H-517.078,387,718Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Gia Bình 51G-725.585,768,359Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Hữu Hiếu50E-037.542,311,375Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Minh Tâm62A-167.176,680,083Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Ngô Quốc Hùng64E-000.974,256,218Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Như Trúc51H-572.811,726,721Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Thanh Dũng50E-030.653,016,675Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Thế Hiển50E-007.271,798,458Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Văn Đạt51G-901.382,368,260Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Văn Hiếu77E-002.494,427,521Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Văn Lý95A-048.531,236,741Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Văn Lý 195E-000.657,445,573Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Văn Vĩnh76E-000.302,759,917Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Văn Vương76E-000.304,319,435Đóng thuế từ chạy Grab
Phan Y Thạnh51H-575.252,103,540Đóng thuế từ chạy Grab
Phí Tiến Luật51G-821.575,561,649Đóng thuế từ chạy Grab
Phú Bình Quân38A-241.312,581,938Đóng thuế từ chạy Grab
Phùng Quốc Tuấn51H-597.633,805,625Đóng thuế từ chạy Grab
Phùng Thanh Trì49E-001.966,313,860Đóng thuế từ chạy Grab
Quách Thành Cuôn51H-522.751,711,604Đóng thuế từ chạy Grab
Sử Dương Vũ Bằng51H-571.053,224,656Đóng thuế từ chạy Grab
Tạ Quang Trung51H-597.156,352,959Đóng thuế từ chạy Grab
Tăng Long Xinh77A-152.793,529,237Đóng thuế từ chạy Grab
Thái Hoàng Bình51H-585.275,840,275Đóng thuế từ chạy Grab
Thái Thành51H-972.432,270,165Đóng thuế từ chạy Grab
Thái Tuấn64A-082.385,612,631Đóng thuế từ chạy Grab
Thân Hữu Tuấn51H-727.183,106,635Đóng thuế từ chạy Grab
Tô Văn Kiệt51G-846.201,824,338Đóng thuế từ chạy Grab
Tống Lê Hoàng51H-778.954,373,121Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Anh Khoa60A-605.533,602,563Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Cao Đức51G-768.578,473,526Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Cao Sang51H-555.734,760,490Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Đình Hợi47A-302.145,343,573Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Đình Trải76E-006.072,442,823Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Đông51H-587.615,125,366Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Đức Thiện51H-579.662,648,626Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoài Linh84E-000.461,725,512Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Anh65E-002.362,324,990Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Bảo62E-000.341,867,436Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Dũng51H-756.064,730,376Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Huy51H-297.766,741,735Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hoàng Tuấn51G-851.303,622,499Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Hữu Trang60E-003.144,266,258Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Huy Hợi62A-174.763,803,015Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Huy Phong51H-177.724,005,112Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Lệnh Nghĩa50E-027.721,760,990Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Mai Nhật Thanh51G-592.651,954,646Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Mạnh Hà50E-006.676,776,644Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Minh Tâm50E-020.595,639,212Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Minh Tuấn71A-097.151,930,479Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Ngọc Đức50E-014.582,074,531Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Ngọc Giác50E-026.411,570,156Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Nguyễn Duy Nguyên51G-340.623,291,219Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Quang Mạnh51G-842.003,877,964Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Quang Tú51H-733.072,454,042Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Quốc Huy 49A-297.046,955,834Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Quốc Việt51G-516.912,546,021Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Thành Long51F-882.331,882,313Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Thanh Tùng51H-132.264,941,372Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Thiên Tài51H-219.402,054,055Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Trọng Toàn93A-168.423,524,813Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Tuấn Minh62A-112.584,754,999Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Dũng38E-000.202,396,802Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Hà51H-537.253,903,129Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Hiếu36A-469.686,324,266Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Hoàng Đức50E-029.882,681,104Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Nhí51F-203.513,019,338Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Thành51H-732.444,773,228Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Tiền61A-403.574,232,737Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Toản93E-001.763,221,950Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Trường51G-751.562,253,698Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Việt51H-061.621,645,560Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Văn Vũ51G-748.896,272,521Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Viết Hòa51F-401.821,963,586Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Việt Ngữ51H-731.601,610,521Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Vinh Quang75A-168.901,980,052Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Xuân Cần51G-311.853,052,696Đóng thuế từ chạy Grab
Trần Xuân Trường51H-537.363,477,268Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Công Tuyến50E-027.892,131,097Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Duy Phương51G-866.873,164,307Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Hữu Đức51G-884.311,764,934Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Ngọc Thanh51H-779.288,291,781Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Quý Sửu 150E-043.682,353,146Đóng thuế từ chạy Grab
Trịnh Qúy Sửu51H-522.614,011,367Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Doãn Nam50E-021.943,209,108Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Hoài Phong51F-481.933,544,854Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Hoàng Dũng51F-998.602,296,020Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Minh Mẫn51G-936.494,216,667Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Minh Trí51H-740.552,706,282Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Ngọc Hòa50E-008.273,942,719Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Quang Hiếu63E-017.892,552,594Đóng thuế từ chạy Grab
Trương Quốc Lợi63A-068.846,226,396Đóng thuế từ chạy Grab
Văn Chí Thành90E-000.283,597,617Đóng thuế từ chạy Grab
Văn Công Kháng51F-504.523,332,059Đóng thuế từ chạy Grab
Văn Đức Tùng89E-000.963,093,365Đóng thuế từ chạy Grab
Văn Tất Hải50E-029.933,148,688Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Hoài Nguyễn51H-728.251,619,125Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Hoàng Thịnh50E-020.022,418,785Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Hoàng Vinh50E-020.384,698,925Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Thập Tứ60A-931.783,606,287Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Trần Thanh Liêm51H-527.002,843,779Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Văn Chi66A-081.036,644,674Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Văn Quỳnh73A-155.652,329,271Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Văn Thọ92A-089.346,386,649Đóng thuế từ chạy Grab
Võ Văn Thuận51G-854.856,780,844Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Bá Quang51H-074.862,847,408Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Bá Thành50E-030.746,412,777Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Đình Trung50E-040.125,601,688Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Quang Tuấn51H-073.155,689,310Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Quang Vinh50E-037.682,269,333Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Thanh Khương51H-093.892,057,562Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Toàn Phú51H-539.551,966,756Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Văn Dũng60E-004.033,832,677Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Văn Trường82A-089.791,840,990Đóng thuế từ chạy Grab
Vũ Xuân Quỳnh51H-556.024,904,524Đóng thuế từ chạy Grab
Vương Công Danh50E-027.434,419,753Đóng thuế từ chạy Grab
Xà Quốc Vinh51H-229.022,928,045Đóng thuế từ chạy Grab

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

/*dien thoai va chat*/