Danh sách lái xe HTX Bạn Hữu Đường Xa nhận tiền thuế thu nhập cá nhân từ Grab năm 2022

Đối với Becar, Gocar, nghiệp vụ kế toán, các app này khai thuế hộ và đóng hộ thuế hộ, còn hoàn thì được trả trực tiếp vào ví. Đối với Grab thì thông qua tổ chức quản lý lái xe là HTX làm.
Đây là tin nhắn chung từ Grab cho tất cả lái xe chứ không phải ai nhận được tin nhắn là sẽ được hoàn thuế . website Grab: https://www.grab.com/vn/blog/driver/car/nghiavuthuetncn4w2022/
Lái xe kinh doanh từ app Grab tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.
Khách hàng đã thanh toán = Tổng cước + phí nền tảng

Tổng thu nhập ròng: Tổng cước – phí sử dụng ứng dụng Grab + Thuế ( Thuế vat 10 % thu hộ khách hàng đóng thuế + 1.5% thuế TNCN Grab thu giữ lại, cuối năm tài chính để xác định trên 100 triệu và dưới 100 triệu)

Lái xe nhận là Tổng thu nhập ròng của 12 tháng ( tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022) để xác đinh thu nhập trên 100 triệu hay dưới 100 triệu để biết đóng thuế 1.5% hay được trả lại 1.5% ( thu giữ hộ trên từng chuyến trong 1 năm)
Đế biết số xe: ở chỗ chữ Tìm : nhập tên đầy đủ có dấu hoặc biển số xe để tra nhanh kết quả ( có dấu gạch và chấm đúng ) ví dụ: 51A-123.45  hoặc kéo xuống xem tên và biển số xe của mình để biết kết quả được nhận lại bao nhiêu tiền.
Trường hợp 1: Nếu doanh thu thực nhận dưới 100 triệu, Grab trả lại tiền thuế TNCN 1.5% cho htx trả cho lái xe, ( Grab sẽ số tiền gửi cho lái xe tin nhắn app để biết đối chiếu và HTX trả tiền mặt / chuyển khoản.)
Trường hợp 2: Nếu doanh thu thực nhận trên 100 triệu, Grab gửi HTX để đóng thuế TNCN 1.5% cho lái xe ( HTX sẽ đóng theo mã số thuế cá nhân của lái xe theo doanh thu và số tiền phải đóng vào thuế Nhà nước).
Lái xe vui lòng tìm kiếm theo số xe ( có dấu gạch và chấm đúng ) ví dụ: 51A-123.45 để biết kết quả được nhận lại bao nhiêu tiền.
Trường hợp 1: Thời gian HTX trả tiền cho lái xe từ ngày 16/4/2022 trở đi theo số tài khoản đã cung cấp cho htx hoặc lái xe chưa có số tài khoản, HTX sẽ nhắn tin lấy hoặc gửi tiền mặt ở HTX.khi chuyển khoản xong, có gửi biên lai cho lái xe biết.
Trường hợp 2: Xe nào không có danh sách bên dưới là không được.HTX không thông báo cho từng lái xe vì đã biết kinh doanh trên 100 triệu qua app và website htx mở xem tại đây).

(Lưu ý danh sách bên dưới có tên lái xe có+ ký hiệu số 1, 2 ….phía sau tên) nghĩa là hoạt động 2 , 3 xe khác nhau trong 1 năm, vẫn tính doanh thu trên 1 lái xe trong năm đó, nên sẽ đối chiếu tổng số lượng xe theo căn cước công dân để xác nhận có được hoàn hay bắt buộc phải đóng thuế)

TÊN TÀI XẾBIỂN SỐ XETổng Grab thu hộ thuế TNCN năm 2022
Trên 100 triệu-> Grab đóng thuế,
Dưới 100 triệu=>Grab trả
Tình trạng được hoàn
Bùi Đại Tùng79A-153.67651,149Được Grab trả lại
Bùi Quốc Chương51H-784.78190,871Được Grab trả lại
Bùi Sơn Khoa51G-047.641,253,000Được Grab trả lại
Bùi Tấn Hảo50E-081.48325,552Được Grab trả lại
Bùi Thanh Quân51H-541.45477,540Được Grab trả lại
Bùi Thế Lân51F-574.21831,602Được Grab trả lại
Bùi Văn Lê61A-837.40159,932Được Grab trả lại
Bùi Văn Mạnh60A-690.26144,645Được Grab trả lại
Bùi Văn Tấn Tại51H-230.77130,010Được Grab trả lại
Bùi Văn Thành51H-106.45469,073Được Grab trả lại
Chế Công Linh 51F-432.41185,193Được Grab trả lại
Chiếm Thành Trung51F-974.2682,594Được Grab trả lại
Chung Đức Cường50E-021.184,333Được Grab trả lại
Công Quốc Khánh50E-055.51493,948Được Grab trả lại
Đặng Đình Chiến77A-143.03333,644Được Grab trả lại
Đặng Hoài Phương64E-000.811,211,531Được Grab trả lại
Đặng Hữu Hòa 51H-554.96491,188Được Grab trả lại
Đặng Lâm Hải Sơn51H-131.11865,234Được Grab trả lại
Đặng Ngọc Phú Cường51H-764.61970,688Được Grab trả lại
Đặng Phi Bằng62E-001.9160,250Được Grab trả lại
Đặng Quốc Khánh51G-515.661,109,448Được Grab trả lại
Đặng Thanh Bình50E-022.351,037,486Được Grab trả lại
Đặng Thành Khương51H-184.7123,604Được Grab trả lại
Đào Văn Trà17E-000.92303,884Được Grab trả lại
Diệp Hoài Phương51F-610.901,433,598Được Grab trả lại
Diệp Ngọc Đức65A-295.331,439,115Được Grab trả lại
Diệp Ngọc Sơn51H-576.87684,927Được Grab trả lại
Diệp Ngọc Sơn 65E-002.43483,813Được Grab trả lại
Đinh Công Minh51A-780.80737,594Được Grab trả lại
Đinh Hoài Thanh65E-003.221,111,615Được Grab trả lại
Đinh Minh Thương71E-003.09202,396Được Grab trả lại
Đinh Ngọc Phú 51F-687.01601,699Được Grab trả lại
Đinh Ngọc Trụ50E-053.376,563Được Grab trả lại
Đinh Nguyễn Nghĩa Nhân51G-550.871,091,792Được Grab trả lại
Đinh Phú Sang 51F-687.01789,886Được Grab trả lại
Đinh Quang Tiến51H-471.29725,099Được Grab trả lại
Đinh Trung Lực37A-516.6914,198Được Grab trả lại
Đinh Văn Thủy 37A-624.89542,215Được Grab trả lại
Đỗ Cao Thuần60A-648.001,243,541Được Grab trả lại
Đỗ Đức Hùng50E-048.25324,896Được Grab trả lại
Đỗ Gia Huân62A-100.75222,156Được Grab trả lại
Đỗ Hoàng Đức51H-138.021,116,267Được Grab trả lại
Đỗ Hoàng Lâm51H-082.57804,362Được Grab trả lại
Đỗ Huy50E-004.61140,178Được Grab trả lại
Đỗ Huy Cường51G-981.07926,105Được Grab trả lại
Đỗ Kim Giang51G-895.451,024,942Được Grab trả lại
Đỗ Lý Thành51G-669.67625,111Được Grab trả lại
Đỗ Quốc Ái72E-008.2966,927Được Grab trả lại
Đỗ Quốc Bảo47A-318.59269,469Được Grab trả lại
Đỗ Quý Khoa51G-881.091,159,854Được Grab trả lại
Đỗ Thanh Trí51K-504.8675,021Được Grab trả lại
Đỗ Văn Nhân51G-726.21268,448Được Grab trả lại
Đỗ Văn Sơn51G-852.54344,132Được Grab trả lại
Đỗ Văn Thế 50E-047.47512,156Được Grab trả lại
Đỗ Viết Hùng50E-049.94108,438Được Grab trả lại
Đoàn Đức Hưng51G-290.4598,854Được Grab trả lại
Đoàn Ngọc Dũng38A-251.23114,313Được Grab trả lại
Đoàn Ngọc Trường47A-324.811,698Được Grab trả lại
Đoàn Trọng Phát 51H-202.66217,364Được Grab trả lại
Đoàn Văn Hậu51H-012.04100,698Được Grab trả lại
Đoàn Văn Khanh51F-203.511,097,813Được Grab trả lại
Đoàn Văn Út51H-362.321,297,260Được Grab trả lại
Dương Duy Thuận51H-082.9965,271Được Grab trả lại
Dương Hồng Phong51H-220.48546,521Được Grab trả lại
Dương Quang Thuận51K-222.94257,927Được Grab trả lại
Dương Trọng Nghĩa51G-725.39823Được Grab trả lại
Giảng Trung Nghĩa64E-001.28381,542Được Grab trả lại
Giáp Gia Hậu60E-004.421,046,469Được Grab trả lại
Hà Minh Hải51G-657.342,125Được Grab trả lại
Hà Thanh Hiếu Trung51G-864.48106,192Được Grab trả lại
Hà Thanh Ngân62E-001.94493,333Được Grab trả lại
Hà Văn Anh51H-618.4951,979Được Grab trả lại
Hồ Đắc Tài51H-239.65847,000Được Grab trả lại
Hồ Phi Vân51G-275.69168,709Được Grab trả lại
Hồ Thành Tài51F-289.42293,073Được Grab trả lại
Hồ Văn Dũ 63A-071.85270,911Được Grab trả lại
Hồ Văn Phép70E-000.93269,325Được Grab trả lại
Hồ Văn Phép 70E-004.26344,010Được Grab trả lại
Hoàng Anh Việt72A-358.84681,469Được Grab trả lại
Hoàng Hữu Thọ92E-003.52964,625Được Grab trả lại
Hoàng Minh Long61K-149.773,104Được Grab trả lại
Hoàng Ngọc San69A-077.24607,967Được Grab trả lại
Hoàng Tiến Bình51G-918.3814,144Được Grab trả lại
Hoàng Văn Duyên37E-000.77162,469Được Grab trả lại
Hoàng Văn Tấn93E-002.3457,458Được Grab trả lại
Hồng Lập Phong51H-358.75375,781Được Grab trả lại
Hứa Minh Đức51H-271.1086,219Được Grab trả lại
Hứa Quốc Bình51H-728.381,036,313Được Grab trả lại
Huỳnh Bá Lâm51G-390.231,093,713Được Grab trả lại
Huỳnh Dũng Sĩ51H-778.92779,094Được Grab trả lại
Huỳnh Dương Thanh51G-971.47168,260Được Grab trả lại
Huỳnh Ngọc Quan51H-642.15785,312Được Grab trả lại
Huỳnh Ngọc Vinh51G-674.1513,250Được Grab trả lại
Huỳnh Phước Thiện51H-723.641,071,417Được Grab trả lại
Huỳnh Sang51K-280.4210,240Được Grab trả lại
Huỳnh Thái Duy Linh51G-811.52346,583Được Grab trả lại
Huỳnh Thái Trung51H-505.791,149,615Được Grab trả lại
Huỳnh Thanh Trong51H-723.64363,062Được Grab trả lại
Huỳnh Thanh Vô63A-113.86417,919Được Grab trả lại
Huỳnh Thị Kim Cô Ca50E-015.25907,792Được Grab trả lại
Huỳnh Thị Kim Ghi62E-001.44380,125Được Grab trả lại
Huỳnh Thị Ngọc Trân50E-022.921,065,958Được Grab trả lại
Huỳnh Văn Cảnh51H-732.911,112,168Được Grab trả lại
Huỳnh Văn Chí Linh65E-000.9376,917Được Grab trả lại
Huỳnh Văn Đại65A-216.24453,969Được Grab trả lại
Huỳnh Văn Hưng51G-433.6986,483Được Grab trả lại
Huỳnh Văn Trưởng50E-025.01560,135Được Grab trả lại
Kha Khánh Nhơn51H-727.78449,167Được Grab trả lại
Khưu Lê Quốc Hùng 51H-217.701,347,116Được Grab trả lại
Kiều Văn Hân51H-514.73587,969Được Grab trả lại
Kim Đức Thịnh51G-858.57154,547Được Grab trả lại
Kim Út69A-070.61308,294Được Grab trả lại
Lâm Minh Phụng50E-030.341,389,595Được Grab trả lại
Lâm Phước Duy51G-294.36494,677Được Grab trả lại
Lâm Quang Hùng95E-000.6183,958Được Grab trả lại
Lâm Trung Kiên63E-007.5715,188Được Grab trả lại
Lâm Xuân Hiếu51F-938.82782,635Được Grab trả lại
Lê Anh Phong51H-386.45841,510Được Grab trả lại
Lê Anh Quốc51H-830.59313,417Được Grab trả lại
Lê Anh Tuấn51H-717.851,542Được Grab trả lại
Lê Anh Tuấn 60A-809.461,155,313Được Grab trả lại
Lê Bùi Hoài Bảo50E-010.30265,812Được Grab trả lại
Lê Bùi Tú51H-540.45905,702Được Grab trả lại
Lê Chí Dũng51H-179.34164,542Được Grab trả lại
Lê Đăng Khoa51H-035.70119,691Được Grab trả lại
Lê Đình Duy60A-522.47101,260Được Grab trả lại
Lê Hoài Bắc50E-010.30691,000Được Grab trả lại
Lê Hoàng Khải50E-025.14888,635Được Grab trả lại
Lê Hoàng Mạnh51H-016.51711,375Được Grab trả lại
Lê Hoàng Sinh 51G-329.57132,368Được Grab trả lại
Lê Hồng Mai51H-513.7619,882Được Grab trả lại
Lê Hồng Danh50E-028.46999,490Được Grab trả lại
Lê Hồng Nhớ76E-002.371,427,104Được Grab trả lại
Lê Hồng Sơn51H-052.84402,148Được Grab trả lại
Lê Hữu Kiệt51H-312.071,116,740Được Grab trả lại
Lê Huy Toàn50E-002.65198,807Được Grab trả lại
Lê Long Bình51F-741.51125,802Được Grab trả lại
Lê Minh Đức51H-171.55404,062Được Grab trả lại
Lê Minh Hiền51H-581.82888,458Được Grab trả lại
Lê Minh Toàn51F-538.19984,276Được Grab trả lại
Lê Ngọc Duy60E-003.22175,865Được Grab trả lại
Lê Ngọc Thạch63A-133.47291,448Được Grab trả lại
Lê Nguyên Gíap62A-138.18399,938Được Grab trả lại
Lê Nhật Hoàng85A-021.34636,823Được Grab trả lại
Lê Phạm Nhựt Duy61A-861.43494,460Được Grab trả lại
Lê Phúc Hậu51F-367.25698,396Được Grab trả lại
Lê Quang Trường36A-482.71993,604Được Grab trả lại
Lê Quang Tuấn50E-002.38525,656Được Grab trả lại
Lê Quang Tuấn 62E-010.091,035,656Được Grab trả lại
Lê Quốc Tân51H-630.348,979Được Grab trả lại
Lê Tấn Ngọc51H-200.25666,167Được Grab trả lại
Lê Tấn Tài60A-306.22175,135Được Grab trả lại
Lê Thành Công51H-163.721,066,979Được Grab trả lại
Lê Thanh Hà50E-007.83557Được Grab trả lại
Lê Thanh Hoà51G-469.69944,573Được Grab trả lại
Lê Thanh Hùng50E-007.79482,594Được Grab trả lại
Lê Thành Luân64E-001.84492,979Được Grab trả lại
Lê Thanh Phương 68E-005.691,416,844Được Grab trả lại
Lê Tiến Dũng61A-794.191,158,625Được Grab trả lại
Lê Trần Thúc Thắng50E-060.08278,115Được Grab trả lại
Lê Tuấn Dũ50E-044.15566,271Được Grab trả lại
Lê Văn Cẩm61A-426.837,017Được Grab trả lại
Lê Văn Chôm63A-135.468,526Được Grab trả lại
Lê Văn Cường50E-013.07685,125Được Grab trả lại
Lê Văn Đông51H-292.3916,216Được Grab trả lại
Lê Văn Hiệp71E-000.9765,021Được Grab trả lại
Lê Văn Hùng74A-091.7813,573Được Grab trả lại
Lê Văn Hưng50E-028.171,072,427Được Grab trả lại
Lê Văn Nhất50E-042.781,160,063Được Grab trả lại
Lê Văn Thanh 51H-310.01972,813Được Grab trả lại
Lê Văn Trái51G-211.74697,052Được Grab trả lại
Lê Văn Trọng49A-515.621,377,406Được Grab trả lại
Lê Văn Tuấn60A-562.1126,344Được Grab trả lại
Lê Viết Xuyên50E-028.1737,531Được Grab trả lại
Lê Vĩnh Thịnh51F-434.011,168,290Được Grab trả lại
Lều Công Thành51G-624.521,333,333Được Grab trả lại
Liêu Hoàng Minh Phú50E-029.571,463,740Được Grab trả lại
Lương Diệu Xương51H-079.09779,229Được Grab trả lại
Lương Quốc Thịnh51F-608.28786,385Được Grab trả lại
Lý Hữu Tân72E-002.92444,531Được Grab trả lại
Mai Chí Trung51H-271.471,017,636Được Grab trả lại
Mai Hán50E-060.64160,573Được Grab trả lại
Mai Trọng Chiến51F-932.42128,345Được Grab trả lại
Mai Văn Dương 51A-863.31348,760Được Grab trả lại
Mai Văn Hai50E-066.4650,146Được Grab trả lại
Ngô Lê Vinh Quang51G-823.45161,479Được Grab trả lại
Ngô Xuân An51F-173.62341,820Được Grab trả lại
Nguyễn Anh Dũng51G-343.4676,521Được Grab trả lại
Nguyễn Anh Tuấn 51H-522.61158,667Được Grab trả lại
Nguyễn Anh Tuấn 51H-562.0935,531Được Grab trả lại
Nguyễn Bá Trịnh60A-324.03132,677Được Grab trả lại
Nguyễn Bảo Anh51F-789.517,016Được Grab trả lại
Nguyễn Cao Minh Vũ50E-044.56519,729Được Grab trả lại
Nguyễn Cao Tuấn50E-000.42684,104Được Grab trả lại
Nguyễn Chí Hào51H-658.551,338,865Được Grab trả lại
Nguyễn Chí Linh71E-002.66221,479Được Grab trả lại
Nguyễn Chí Trung51H-428.151,063,611Được Grab trả lại
Nguyễn Công Lĩnh51H-141.818,673Được Grab trả lại
Nguyễn Đăng Thành51H-763.81391,281Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Chiến50E-047.59795,823Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Bảo50E-083.58701,729Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Hiệp51H-102.561,198,962Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Lực36A-418.471,330,481Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Nhựt92A-090.94707,125Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Phương51H-224.6310,810Được Grab trả lại
Nguyễn Đình Tuấn Anh51K-111.31949,052Được Grab trả lại
Nguyễn Đức Tài72E-002.43317,260Được Grab trả lại
Nguyễn Duy Hoà51H-209.68489,449Được Grab trả lại
Nguyễn Hồ Minh Trung51H-064.7159,198Được Grab trả lại
Nguyễn Hồ Minh Trung 65A-284.83204,667Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Lâm51G-267.393,447Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Lộc64E-000.35120,625Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Long 86A-029.83359,115Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Nam51G-796.27129,452Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Quốc50E-029.001,451,250Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Sơn60A-392.90235,135Được Grab trả lại
Nguyễn Hoàng Thế Duy51G-497.47828,031Được Grab trả lại
Nguyễn Hội Thanh Hân83A-062.241,104,757Được Grab trả lại
Nguyễn Hồng Châu51G-271.571,173,898Được Grab trả lại
Nguyễn Hồng Sơn20A-362.97142,167Được Grab trả lại
Nguyễn Hồng Trung60E-002.831,124,270Được Grab trả lại
Nguyễn Hùng Dũng 51F-457.681,349,855Được Grab trả lại
Nguyễn Hữu Kha63A-125.64506,387Được Grab trả lại
Nguyễn Hữu Khắc64E-000.861,366,891Được Grab trả lại
Nguyễn Hữu Lộc50E-045.19212,521Được Grab trả lại
Nguyễn Huy Cường51A-747.0645,813Được Grab trả lại
Nguyễn Khắc Bình51H-139.89987,721Được Grab trả lại
Nguyễn Khắc Trực50E-048.12508,292Được Grab trả lại
Nguyễn Kim Thái60A-462.99678,394Được Grab trả lại
Nguyễn Lê Thanh Việt51G-785.601,201,235Được Grab trả lại
Nguyễn Mạnh Hoàng51H-044.0733,615Được Grab trả lại
Nguyễn Minh Cường 77A-224.80128,792Được Grab trả lại
Nguyễn Minh Hùng 51G-985.851,477,318Được Grab trả lại
Nguyễn Minh Huy51H-584.285,677Được Grab trả lại
Nguyễn Minh Tân51H-547.821,000,035Được Grab trả lại
Nguyễn Minh Tuyến51G-863.241,196,416Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Lợi51H-018.45214,802Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Đức 51G-833.422,037,333Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Hùng50E-047.28682,844Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Hùng 61A-412.23205,086Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Hùng 65A-217.05611,458Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Quyền60K-158.03324,208Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Sang51F-945.9597,771Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Trung 86E-002.12574,083Được Grab trả lại
Nguyễn Ngọc Tùng51G-084.1523,281Được Grab trả lại
Nguyễn Như Quân51G-882.57760,835Được Grab trả lại
Nguyễn Nhựt Tuấn51G-880.4158,587Được Grab trả lại
Nguyễn Nhựt Tuấn 94E-002.606,823Được Grab trả lại
Nguyễn Phú Sơn60A-761.59262,109Được Grab trả lại
Nguyễn Phước Hùng51K-317.1423,365Được Grab trả lại
Nguyễn Phương Khanh51H-423.44340,583Được Grab trả lại
Nguyễn Phương Nam62A-169.66854,874Được Grab trả lại
Nguyễn Quốc Bão66E-000.281,381,435Được Grab trả lại
Nguyễn Quốc Cường50E-044.02304,198Được Grab trả lại
Nguyễn Quốc Hải50E-044.02127,385Được Grab trả lại
Nguyễn Quốc Kỳ51F-309.531,297,792Được Grab trả lại
Nguyễn Quốc Phong86A-115.7136,467Được Grab trả lại
Nguyễn Quốc Tường51H-785.271,318,833Được Grab trả lại
Nguyễn Song Châu Anh51H-338.00889,667Được Grab trả lại
Nguyễn Tấn Dũng51K-258.901,423,167Được Grab trả lại
Nguyễn Tấn Phong70A-241.021,388,543Được Grab trả lại
Nguyễn Thái Bình50E-015.53695,969Được Grab trả lại
Nguyễn Thái Dương36A-644.82507,469Được Grab trả lại
Nguyễn Thái Thành Đạt51H-435.05212,781Được Grab trả lại
Nguyễn Thành Công 166A-097.19111,531Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Dũng 150E-026.75232,763Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Dũng62A-145.0371,443Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Được 50E-057.62490,510Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Hải76A-094.2324,479Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Hoàng51H-662.981,432,208Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Hùng51H-402.75249,598Được Grab trả lại
Nguyễn Thành Huy51G-550.76193,833Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Lâm 167E-003.77166,500Được Grab trả lại
Nguyễn Thành Lâm50E-045.21786,063Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Lộc 61A-451.87904,128Được Grab trả lại
Nguyễn Thành Sơn 150E-045.21552,510Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Thái84A-041.40939,516Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Thiện61A-490.18752,167Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Thủy50E-080.431,291,800Được Grab trả lại
Nguyễn Thành Trung72E-000.261,086,743Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Tuấn 151F-918.3697,906Được Grab trả lại
Nguyễn Thanh Tuấn 251G-139.61586,134Được Grab trả lại
Nguyễn Thế Long51H-942.00846,021Được Grab trả lại
Nguyễn Thị Thảo Nguyên63A-187.92405,990Được Grab trả lại
Nguyễn Thống Nhất51K-008.75350,823Được Grab trả lại
Nguyễn Tiến Dũng50E-048.62733,031Được Grab trả lại
Nguyễn Trần Quang60A-610.58799,303Được Grab trả lại
Nguyễn Trần Tuyến76E-006.8914,344Được Grab trả lại
Nguyễn Tri Linh51F-666.51150,512Được Grab trả lại
Nguyễn Trung Bình 95A-054.41119,163Được Grab trả lại
Nguyễn Trung Tín60A-814.782,615Được Grab trả lại
Nguyễn Trung Việt51H-183.091,333,676Được Grab trả lại
Nguyễn Tuấn Anh 151A-933.18130,385Được Grab trả lại
Nguyễn Tuấn Anh 251H-505.665,750Được Grab trả lại
Nguyễn Tuấn Tài51H-733.84529,979Được Grab trả lại
Nguyễn Tuấn Vũ50E-040.161,040,708Được Grab trả lại
Nguyễn Tưởng Phương Tín61A-566.881,418,979Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Bá78E-001.211,262,292Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Bé Hải51G-419.885,456Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Cảnh71A-130.271,141,281Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Chín68A-154.861,018,281Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Cường 261A-793.6885,144Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Đông51G-494.12756,365Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Đúng75E-005.5856,115Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Hải51H-551.06825,469Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Hệ78A-073.42839,167Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Hoá 151F-488.006,351Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Hóa51G-304.99914,635Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Hưng 151F-940.4645,271Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Mười86A-094.93929,229Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Tây61A-289.6636,778Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Tèo63E-000.74633,405Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Thắng 162A-100.752,823Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Thanh 151G-986.25563,812Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Thanh 251H-157.22912,573Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Thành 150E-048.40383,104Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Thiệm51H-129.601,286,697Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Thực35E-000.48209,900Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Trình38A-300.23993,552Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Tú37A-508.37600,863Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Tùng64E-002.2856,958Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Vỹ51H-141.5460,813Được Grab trả lại
Nguyễn Văn Ý51H-527.0064,177Được Grab trả lại
Nguyễn Vĩnh Tài51H-496.70405,499Được Grab trả lại
Nguyễn Võ Ngọc Tài51F-877.87816,500Được Grab trả lại
Nguyễn Võ Ngọc Tài 164E-000.35481,229Được Grab trả lại
Nguyễn Vũ Chí51H-580.39967,698Được Grab trả lại
Nguyễn Vũ Hoàng Giang61A-714.0329,417Được Grab trả lại
Nguyễn Vũ Kiệt84E-004.999,396Được Grab trả lại
Nguyễn Vũ Tuấn51H-172.121,078,091Được Grab trả lại
Nguyễn Vương Linh47A-312.47876,990Được Grab trả lại
Nguyễn Xuân Dung51G-723.28334,260Được Grab trả lại
Nguyễn Xuân Dũng64A-128.3598,333Được Grab trả lại
Nguyễn Xuân Hào51G-330.8783,427Được Grab trả lại
Nguyễn Xuân Triều71E-001.4741,823Được Grab trả lại
Nhữ Văn Thậm51G-108.57761,063Được Grab trả lại
Phạm Bình Thư51H-340.05348,052Được Grab trả lại
Phạm Chí50E-015.761,007,958Được Grab trả lại
Phạm Công Trúng51G-825.931,380,115Được Grab trả lại
Phạm Đăng Khoa51H-517.3636,188Được Grab trả lại
Phạm Đình Khôi51K-350.60143,667Được Grab trả lại
Phạm Duy Tân60E-005.1932,000Được Grab trả lại
Phạm Hoàng Nam63A-159.8930,500Được Grab trả lại
Phạm Hoàng Nhân 95E-000.27507,980Được Grab trả lại
Phạm Hoàng Trung Nguyên51G-682.3486,917Được Grab trả lại
Phạm Lê Văn Hiền60A-727.901,106,969Được Grab trả lại
Phạm Minh Tuấn51G-593.071,470,424Được Grab trả lại
Phạm Nguyễn Bằng50E-048.61368,302Được Grab trả lại
Phạm Phước Thắng50E-042.79210,542Được Grab trả lại
Phạm Phương Đăng51F-879.09402,187Được Grab trả lại
Phạm Quốc Vũ62A-164.3227,276Được Grab trả lại
Phạm Quý Dương20A-362.971,282,702Được Grab trả lại
Phạm Thanh Dương76A-115.66284,880Được Grab trả lại
Phạm Thanh Hải 161A-748.64654,261Được Grab trả lại
Phạm Thành Hân51G-841.39338,260Được Grab trả lại
Phạm Thành Nhân51H-574.70568,740Được Grab trả lại
Phạm Thị Hiển61A-420.44158,857Được Grab trả lại
Phạm Tiến Duy51K-083.821,482,896Được Grab trả lại
Phạm Trung Nam51H-543.50174,875Được Grab trả lại
Phạm Văn Chất50E-082.21183,979Được Grab trả lại
Phạm Văn Hào36E-005.591,418,479Được Grab trả lại
Phạm Văn Hùng50E-008.759,125Được Grab trả lại
Phạm Văn Hưng83A-077.48269,135Được Grab trả lại
Phạm Văn Thạch51H-771.291,101,342Được Grab trả lại
Phạm Văn Thường60A-714.42351,755Được Grab trả lại
Phạm Văn Út Nhỏ51H-099.40387,354Được Grab trả lại
Phạm Võ Thanh Lộc60A-788.70788,479Được Grab trả lại
Phan Chí Hải51G-871.67857,760Được Grab trả lại
Phan Đình Chiến51H-386.451,206,187Được Grab trả lại
Phan Hữu Hiếu 151G-175.871,022,205Được Grab trả lại
Phan Huỳnh Dũng51H-727.84845,031Được Grab trả lại
Phan Nhật Duy77E-005.791,080,010Được Grab trả lại
Phan Quốc Hoà49E-006.27992,771Được Grab trả lại
Phan Quốc Hoàng Chương51H-595.761,096,604Được Grab trả lại
Phan Thành Hiếu50E-038.45789,135Được Grab trả lại
Phan Thế Lượng93A-191.84658,159Được Grab trả lại
Phan Trần Anh Danh51F-275.85115,853Được Grab trả lại
Phan Trung Dũng51H-171.2817,375Được Grab trả lại
Phan Văn An38E-000.46215,479Được Grab trả lại
Phan Văn Hà29A-781.32171,667Được Grab trả lại
Phan Văn Thật51H-140.6367,875Được Grab trả lại
Phan Văn Tiến47E-001.2832,469Được Grab trả lại
Phan Văn Vĩ77E-006.6683,031Được Grab trả lại
Phan Xuân Vui86E-000.295,115Được Grab trả lại
Phùng Đức Thịnh51F-457.68520,698Được Grab trả lại
Phùng Vũ Luân51H-249.521,486,872Được Grab trả lại
Quách Đức Nhã51H-574.551,177,510Được Grab trả lại
Sú Thanh Tuấn84A-097.93804,396Được Grab trả lại
Tạ Ngọc Lân50E-061.88780,406Được Grab trả lại
Tăng Đức Quang51H-853.84136,115Được Grab trả lại
Tăng Ngọc Minh51H-153.19520,740Được Grab trả lại
Thái Anh Khoa51G-383.28463,719Được Grab trả lại
Thái Trường Phi60A-566.481,094Được Grab trả lại
Thang Khánh Bảo50E-063.97375,021Được Grab trả lại
Thiều Quang Vĩnh Kỳ86E-002.051,047,802Được Grab trả lại
Tống Đức Tiến60A-571.78386,594Được Grab trả lại
Tống Nguyễn Duy Khoa61A-442.6385,917Được Grab trả lại
Trần Bảo Khôi50E-055.81537,417Được Grab trả lại
Trần Bửu Lục51G-227.406,673,594Được Grab trả lại
Trần Công Việt51H-865.25433,662Được Grab trả lại
Trần Đình Huỳnh50E-042.171,039,792Được Grab trả lại
Trần Hoàng Long50E-065.29847,133Được Grab trả lại
Trần Hùng93E-003.0361,208Được Grab trả lại
Trần Hữu Trường50E-045.711,033,567Được Grab trả lại
Trần Huy Đông37E-002.48249,323Được Grab trả lại
Trần Huy Hoàng77E-005.22541,802Được Grab trả lại
Trần Mạnh Cường51H-426.621,927Được Grab trả lại
Trần Minh Thái60E-010.37254,833Được Grab trả lại
Trần Minh Thành67A-124.547,594Được Grab trả lại
Trần Minh Trung84E-000.17214,000Được Grab trả lại
Trần Minh Xuân60A-721.6971,245Được Grab trả lại
Trần Minh Xuân 160E-007.32341,656Được Grab trả lại
Trần Ngọc Tiến51G-499.5717,483Được Grab trả lại
Trần Nhựt Châu50E-082.32318,375Được Grab trả lại
Trần Nhựt Hiền62A-062.16104,260Được Grab trả lại
Trần Phan Phú Vinh51H-428.752,219Được Grab trả lại
Trần Phước Trung62A-094.81392,938Được Grab trả lại
Trần Quang Duy51F-483.80821,948Được Grab trả lại
Trần Quang Trung51H-211.01404,833Được Grab trả lại
Trần Quốc Anh51H-853.75754,781Được Grab trả lại
Trần Quốc Khánh50E-040.431,393,958Được Grab trả lại
Trần Quốc Khánh 151H-539.64138,250Được Grab trả lại
Trần Quốc Thi51G-756.99998,094Được Grab trả lại
Trần Sỹ Sáng50E-025.83427,427Được Grab trả lại
Trần Thạch Uôl94A-043.7341,729Được Grab trả lại
Trần Thành Đạt51F-751.171,099,385Được Grab trả lại
Trần Thanh Tuấn51H-647.16318,171Được Grab trả lại
Trần Thanh Tùng 151F-577.41571,238Được Grab trả lại
Trần Thanh Xuân51G-600.411,300,943Được Grab trả lại
Trần Thế Mỹ61E-003.56835,874Được Grab trả lại
Trần Trọng Trí50E-040.61209,406Được Grab trả lại
Trần Trung Hiếu22E-000.82580,259Được Grab trả lại
Trần Văn Công61A-542.89251,204Được Grab trả lại
Trần Văn Thông51K-211.63224,927Được Grab trả lại
Trần Văn Tiền 160A-712.58107,958Được Grab trả lại
Trần Văn Tĩnh51H-427.08233,281Được Grab trả lại
Trần Văn Trị50E-069.68426,667Được Grab trả lại
Trần Viết Dũng51F-401.82337,385Được Grab trả lại
Trần Viết Hùng51F-593.241,188,317Được Grab trả lại
Trần Y Ngọc51H-980.91346,990Được Grab trả lại
Trang Thanh Hải51H-079.09311,856Được Grab trả lại
Trang Thanh Hải 151H-529.303,222Được Grab trả lại
Trì Phi Long64E-002.36311,969Được Grab trả lại
Trịnh Công Đến51G-131.68165,813Được Grab trả lại
Trịnh Hải Nhân50E-040.21831,958Được Grab trả lại
Trịnh Kim Tiến51G-131.68687,770Được Grab trả lại
Trịnh Minh Hải50E-031.66392,437Được Grab trả lại
Trịnh Minh Hải 250E-048.61140,063Được Grab trả lại
Trịnh Minh Tuấn66A-110.6433,052Được Grab trả lại
Trịnh Trung Tâm50E-017.65993,300Được Grab trả lại
Trịnh Văn Anh60A-785.7083,146Được Grab trả lại
Trịnh Văn Đạt51H-161.70788,003Được Grab trả lại
Trịnh Văn Hoàng51H-741.51449,385Được Grab trả lại
Trịnh Xuân Minh36E-004.97440,031Được Grab trả lại
Trừ Hà Thanh Tốt51G-918.521,395,115Được Grab trả lại
Trương Công Định76E-001.4184,042Được Grab trả lại
Trương Đình Hưởng 150E-042.50328,792Được Grab trả lại
Trương Đình Hưởng51H-035.01349,823Được Grab trả lại
Trương Duy Dũng51G-859.541,191,575Được Grab trả lại
Trương Hoàng Qui51H-963.37397,406Được Grab trả lại
Trương Hữu Tài51H-318.65803,415Được Grab trả lại
Trương Minh Hải71A-130.27471,573Được Grab trả lại
Trương Ngọc Thắng51F-482.8364,771Được Grab trả lại
Trương Thành Tài51H-867.08305,615Được Grab trả lại
Trương Thành Tân50E-036.1636,333Được Grab trả lại
Trương Thành Trung51F-363.041,317,022Được Grab trả lại
Trương Thanh Tuấn86A-199.65209,802Được Grab trả lại
Trương Văn Quý36A-489.56107,900Được Grab trả lại
Từ Ngọc Thiết51H-570.29798,604Được Grab trả lại
Từ Quốc Tuấn60A-773.621,120,573Được Grab trả lại
Văn Công Danh50E-019.30867,583Được Grab trả lại
Văn Đức Thắng47E-003.62962,333Được Grab trả lại
Văn Phú Trung51H-537.30818,875Được Grab trả lại
Võ Duy Nhân51H-552.371,482,552Được Grab trả lại
Võ Hà Quốc Bảo51K-291.50340,312Được Grab trả lại
Võ Hồng Quân63E-017.37128,552Được Grab trả lại
Võ Hùng86E-000.801,265,448Được Grab trả lại
Võ Hữu Lộc51H-211.68315,211Được Grab trả lại
Võ Ngọc Sơn50E-026.921,328,579Được Grab trả lại
Võ Nhất Thanh50E-014.011,321,885Được Grab trả lại
Võ Phi Hùng95A-054.413,635Được Grab trả lại
Võ Tấn Của51H-581.52160,725Được Grab trả lại
Võ Tấn Lộc50E-012.20784,312Được Grab trả lại
Võ Thành Phước62E-003.62394,010Được Grab trả lại
Võ Thành Trung51F-243.09947,886Được Grab trả lại
Võ Thanh Việt51H-179.3444,287Được Grab trả lại
Võ Văn Chung64E-002.43677,281Được Grab trả lại
Võ Xuân Hổ51F-408.06819,031Được Grab trả lại
Vòng Hỷ Cảnh51H-767.28410,718Được Grab trả lại
Vũ Bá Quang 150E-060.49915,000Được Grab trả lại
Vũ Duy Hưng51F-083.4040,104Được Grab trả lại
Vũ Hoàng Huy Vương50E-020.351,025,523Được Grab trả lại
Vũ Mạnh Duy18E-003.25363,917Được Grab trả lại
Vũ Như Sơn51H-539.90616,432Được Grab trả lại
Vũ Quốc Cường60A-565.55651,247Được Grab trả lại
Vũ Quốc Duy60A-565.55969,769Được Grab trả lại
Vũ Thanh Toán65E-001.26521,750Được Grab trả lại
Vũ Tuấn Anh 60A-738.18418,038Được Grab trả lại
Vũ Văn Giang51G-694.561,141,967Được Grab trả lại
Vũ Văn Minh86A-144.63926,857Được Grab trả lại
Vũ Văn Thắng51H-176.06195,781Được Grab trả lại
Vũ Văn Tiếng51H-774.58814,848Được Grab trả lại
Vương Tiến Duy51G-249.58257,635Được Grab trả lại
Vương Trọng Nghĩa60A-787.73185,570Được Grab trả lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

/*dien thoai va chat*/