Hợp Tác Xã Bạn Hữu Đường Xa Tặng Miễn Phí 200 Xe Decal Phản Quang “Xe Hợp Đồng”

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa 0984044944 (www.banhuuduongxa.com) và HTX Kênh Thuê Xe 0938628289 (www.kenhthuexe.com) sẽ tặng MIỄN PHÍ decal phản quang XE HỢP ĐỒNG và gửi bưu điện về nhà, Chủ xe trả phí bưu điện. Vui lòng điền thông tin


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    /*dien thoai va chat*/