Tag Archives: Xe kinh doanh không đổi sang biển vàng bị phạt 8 triệu sau ngày 31-12-2021

Xe kinh doanh không đổi sang biển vàng bị phạt 8 triệu sau ngày 31-12-2021

Tổng số người đã xem bài viết này: 1.193 Vì hiện tại rất nhiều xe tải né không lắp hộp đen, không xin cấp phù hiệu xe kinh doanh và đăng kiểm lại xe gia đình với lý do xe tải chở hàng công ty, xe tải chở hàng nhà không thu tiền, xe 4,7 […]

/*dien thoai va chat*/