Tag Archives: Nghị định 10-2020 quy định lắp camera xe container đầu kéo và xe khách 9-45 chỗ trước 31-12-2021

Nghị định 10-2020 quy định lắp camera xe container đầu kéo và xe khách 9-45 chỗ trước 31-12-2021

Tổng số người đã xem bài viết này: 570 Camera giám sát theo nghị định 10/2020: quy định bắt buộc theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP đối với xe khách từ 9 chỗ-45 chỗ, xe container, xe đầu kéo ( chủ xe bắt buộc lắp trước 31/12/2021  1.Nghị định 10-2020 quy định lắp camera xe container đầu […]

/*dien thoai va chat*/