Tag Archives: Miễn phí Dán thẻ epass thu phí tự động HTX Bạn Hữu Đường Xa

Miễn phí Dán thẻ epass thu phí tự động HTX Bạn Hữu Đường Xa

Thẻ epass là gì? Mục đích dán thẻ epass là gì.Epass là hệ thống thu phí tự động không dừng thuộc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam là Liên danh Viettel-Vietinf-ITD (với tỉ lệ góp vốn 86%-12%-2%).Sẽ không còn những giây phút chờ đợi khi dừng thanh toán ở tại trạm thu […]

/*dien thoai va chat*/