Thông báo đổi phù hiệu và cà vẹt xe mới và biển số vàng trước ngày 31/12/2021

THÔNG BÁO nghị định 10/2020 và Thông tư 58 của Bộ công an: xe kinh doanh phù hiệu đổi mẫu mới , giấy đăng ký xe sang mẫu mới, biển số trắng đổi màu vàng

(nên làm sớm vì quá tải, Nếu không có, ko xin được phù hiệu, không cập nhật giấy tờ sẽ không kinh doanh được).

Tư vấn : HTX Bạn Hữu Đường Xa – Sdt : 0984044944 – 0938628289 – www.banhuuduongxa.com

1/ Phù hiệu cũ đổi phù hiệu mới trước ngày 1/7/2021: Đến HTX trả phù hiệu cũ để cấp cái mới.Áp dụng xe 4-7 chỗ CŨ (còn hạn cũng phải đổi) === > MỚI  và xe 16,29,45 và xe tải không phải đổi

2/ Biển số trắng == > biển số vàng: trước ngày 31/12/2021: Đến HTX lấy giấy phép đến công an đổi là 60 ngày có đối với xe ở Tp.HCM (xe biển số tỉnh về tỉnh làm). Áp dụng  xe 4,7,16,29,45 chỗ, xe tải, container

3/ Giấy đăng ký xe cũ chữ T == > đổi sang mẫu mới (chữ V- vàng có kinh doanh) trước ngày 31/12/2021: Đến HTX lấy giấy phép đến công an làm, 12 ngày có đối với xe ở Tphcm ( xe biển tỉnh về tỉnh làm). Xe vay ngân hàng có kinh doanh thì báo ngân hàng xử lý. Xe vay không kinh doanh thì tranh thủ trả sớm mới lấy giấy đăng ký thì mới làm được.) Áp dụng  xe 4,7,16,29,45 chỗ, xe tải, container

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

/*dien thoai va chat*/