Tag Archives: Đổi phù hiệu và cà vẹt xe mới và biển số vàng trước ngày 31/12/2021

Thông báo đổi phù hiệu và cà vẹt xe mới và biển số vàng trước ngày 31/12/2021

THÔNG BÁO nghị định 10/2020 và Thông tư 58 của Bộ công an: xe kinh doanh phù hiệu đổi mẫu mới , giấy đăng ký xe sang mẫu mới, biển số trắng đổi màu vàng (nên làm sớm vì quá tải, Nếu không có, ko xin được phù hiệu, không cập nhật giấy tờ sẽ […]

/*dien thoai va chat*/