Cấp Phù Hiệu Xe Hợp Đồng 16 chỗ tại Hồ Chí Minh

  • Hồ sơ gồm: cà vẹt, sổ đăng kiểm sao y, giấy khám sức khỏe và hộp đồng định vị phô tô
  • Thời gian cấp: 3 ngày xe thành phố và 16 ngày xe các tỉnh
  • Giảm giá khi đặt dịch vụ trực tuyến và hỗ trợ giảm giá mua bảo hiểm xe, gắn hộp đen
/*dien thoai va chat*/