Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Hướng dẫn cấp mã QR luồng xanh tự động cho xe tải từ ngày 26-8-2021

HTX VT Bạn Hữu Đường Xa ( 0984044944 ) chia sẽ Hướng dẫn cấp mã QR luồng xanh tự động cho xe tải từ ngày 26-8-2021 Từ ngày 26/8/2021 trở đi, ĐƠN GIẢN THỦ TỤC CẤP MÃ QR NHƯ KHAI BÁO Y TẾ. Chủ xe “ vận tải hàng hoá” xin cấp mã QR “luồng […]

/*dien thoai va chat*/